Tiếp tục phát động hưởng ứng Cuộc thi sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Cập nhật lúc19:55, Thứ Hai, 06/04/2020 (GMT+7)

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 935 ngày 3-4-2020 gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng; các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội cấp tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Nam Định; UBND các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền, tiếp tục phát động hưởng ứng Cuộc thi Green Tech - Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).

Cuộc thi Green Tech đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức khởi động ngày 27-12-2019 và dự kiến sẽ trao giải vào tháng 9-2020 nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý CTRSH để nhân rộng, cải thiện môi trường. Đối tượng của Cuộc thi bao gồm tất cả các cá nhân, tập thể và cộng đồng trên toàn quốc. Nội dung Cuộc thi bao gồm các sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý CTRSH. Để tham gia hưởng ứng Cuộc thi, các tập thể, cá nhân truy cập vào trang web: http://greentech.info.vn/ hoặc trang web của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường http://tainguyenmoitruong.gov.vn/ để nắm rõ thông tin về thể lệ, mẫu hồ sơ đăng ký dự thi và các thông tin chi tiết của Cuộc thi; gửi hồ sơ tham dự Cuộc thi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 19-6-2020 theo địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường, số lA đường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, hoặc Email: tphuong1506@gmail.com, điện thoại: 02283868612. Để Cuộc thi đạt kết quả cao, các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trong toàn đơn vị và tới các tổ chức, cá nhân, cộng đồng địa phương; đồng thời chọn và đăng ký các sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý CTRSH hiệu quả./.

Thanh Thúy

 

,
,
.
,
,
,
,