Thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19
Cập nhật lúc20:00, Thứ Ba, 07/04/2020 (GMT+7)

Ngày 7-4-2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh ban hành Quyết định số 52/QĐ-BCĐ về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung như sau:

1. Thành lập 4 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh Nam Định bằng đường bộ, cụ thể:

- Địa điểm các chốt kiểm soát:

+ Chốt 1: Tại điểm Cao Bồ, Quốc lộ 10, huyện Ý Yên;

+ Chốt 2: Tại ngã 3 cầu Tân Đệ, huyện Mỹ Lộc;

+ Chốt 3: Tại Quốc lộ 21A, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc;

+ Chốt 4: Tại Quốc lộ 21B, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc.

- Thời gian hoạt động: Các chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ 7h ngày 8-4-2020 đến hết ngày 15-4-2020. Các chốt kiểm soát hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).

- Thành phần tham gia các chốt gồm: Lực lượng Công an; Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải); Sở Y tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh làm tổ trưởng.

- Nhiệm vụ của chốt kiểm soát:

+ Tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát việc di chuyển của các phương tiện giao thông ra, vào tỉnh Nam Định. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh, như: Kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế, các quy định của ngành Y tế, ngành Giao thông Vận tải khi tham gia giao thông.

+ Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh, vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

- Thành viên tham gia chốt kiểm soát được hưởng các chế độ chính sách về phòng, chống dịch bệnh và các chế độ chính sách khác theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, xây dựng phương án, kế hoạch, phân công lực lượng và đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; hàng ngày báo cáo kết quả hoạt động của các chốt kiểm soát gửi về Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Sở Y tế đảm bảo các điều kiện, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát.

UBND các huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân biết, phối hợp thực hiện./.

,
,
.
,
,
,
,