Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác IUU

07:04, 01/04/2020

Ngày 1-4-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 257/UBND-VP về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU).

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, Thường vụ Huyện ủy các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh và yêu cầu UBND các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Sở NN và PTNT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Bộ NN và PTNT và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời triển khai sâu rộng, toàn diện tới các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động, coi việc gỡ “thẻ vàng” của EU trong khai thác hải sản là một trong các nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách, trước mắt. Đề nghị Huyện ủy, UBND 4 huyện tập trung chỉ đạo cơ quan thông tin, truyền thông của địa phương tăng cường tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác IUU; tổ chức đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên, từng hộ ngư dân ven biển và các tổ chức, cá nhân có liên quan để hiểu rõ, nắm chắc và cam kết việc tuân thủ thực hiện các quy định về phòng, chống khai thác IUU; quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi thông tin gây bất lợi, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng”. Yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn có ngư dân khai thác hải sản ký cam kết với chủ tịch UBND huyện về việc không để ngư dân trên địa bàn vi phạm các quy định liên quan tới khai thác IUU. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các quy định quản lý liên quan đến chống khai thác IUU. Hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá (VMS), hệ thống giám sát tàu cá và đánh dấu tàu cá đúng tiến độ theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8-3-2019 của Chính phủ. Bố trí đủ nhân lực, bảo đảm điều kiện để Văn phòng Thanh, kiểm tra nghề cá tại Ban quản lý Cảng cá Ninh Cơ và các đơn vị thực thi pháp luật hoạt động theo quy định. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu cá, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm khai thác hải sản ở nước ngoài và vi phạm khai thác IUU dưới mọi hình thức. Chuẩn bị nội dung, kế hoạch chi tiết, bố trí các điều kiện cần thiết để đón tiếp, làm việc với các đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sang kiểm tra tại Việt Nam và tỉnh ta. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là cộng đồng ngư dân ven biển, các thành phần kinh tế có liên quan tích cực tham gia vào công tác phòng, chống, phát hiện, ngăn chặn, tố giác hành vi của các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU./.

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com