Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Cập nhật lúc20:03, Thứ Năm, 23/04/2020 (GMT+7)

Ngày 22-4-2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 73/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 22-4-2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành phố có bí thư, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND, lãnh đạo các phòng chức năng các huyện, thành phố. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở NN và PTNT báo cáo và ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Năm 2019, tỉnh Nam Định tiếp tục chịu ảnh hưởng của thiên tai chủ yếu như: Biến đổi khí hậu, nhiều đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài, các đợt gió mùa Đông Bắc kết hợp với triều cường, gió mạnh trên biển gây sạt sập các vị trí mái kè trên tuyến đê biển... Song cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia ứng phó với thiên tai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về kiến thức phòng, chống thiên tai tới người dân, doanh nghiệp; công tác dự báo, cảnh báo về tình hình thiên tai ngày càng kịp thời, góp phần hỗ trợ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng chống thiên tai, lụt bão; sự phối hợp trong chỉ huy, điều hành và hiệp đồng giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ; sự chủ động từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã theo phương châm “4 tại chỗ” ngày càng hiệu quả hơn đã làm giảm đáng kể thiệt hại do thiên tai.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTT và TKCN vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Các vi phạm pháp luật về đê điều còn xảy ra ở một số địa phương, việc xử lý các vi phạm còn chậm, chưa triệt để; nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn của Trung ương; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai tuy đã được quan tâm nhưng còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu.

Năm 2020, dự báo thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự báo có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, nhiệt độ trung bình có thể cao hơn so với những năm trước. Ngay từ đầu năm đã xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, cực đoan như: Mưa to kèm dông lốc, mưa đá đã xảy ra. Để chủ động ứng phó với những diễn biến khó lường về thiên tai năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống thiên tai, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác PCTT và TKCN.

2. Tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp theo quy định; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên. Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2019 để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở NN và PTNT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền (nhất là tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn) về kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai để các cơ quan, tổ chức, người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng trong việc chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống thiên tai; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống thiên tai tại đơn vị mình.

4. Sở NN và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê, kè, giao thông, thủy lợi; rà soát, kiểm tra, quan trắc, gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê sông, đê biển để kịp thời phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

5. Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các công trình đê điều, thủy lợi; tiếp tục xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mới, nhất là cán bộ, đảng viên.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, kịch bản ứng phó với từng tình huống cụ thể, nhất là phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ tán, đảm bảo an ninh trật tự và khắc phục hậu quả của thiên tai. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và tổ chức tập huấn theo từng cấp độ kịch bản để chủ động triển khai khi xảy ra thiên tai.

7. Sở NN và PTNT, Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện (nơi có đối tượng được hưởng chính sách) triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách. Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, liên tục, kịp thời, chính xác phục vụ công tác PCTT và TKCN trong mọi tình huống thiên tai.

9. Đài Khí tượng, thủy văn tỉnh thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu; nâng cao chất lượng thông tin cảnh báo, dự báo về các diễn biến bất thường của thời tiết. Cung cấp kịp thời các số liệu, thông tin dự báo thời tiết cho tỉnh và các ban, ngành, địa phương để kịp thời chỉ đạo, ứng phó với các diễn biến của thời tiết.

10. Các sở, ban, ngành chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia PCTT và TKCN khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các đơn vị được phân công phụ trách.

11. UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các quy hoạch: Đất đai, xây dựng, thủy sản khu vực ngoài đê và hành lang bảo vệ đê điều; căn cứ các quy định pháp luật về đất đai, đê điều, thủy lợi, thủy sản... nghiên cứu, chủ động tham mưu UBND tỉnh, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan khi triển khai các dự án đầu tư đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Rà soát lại các vùng nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu xây dựng, lập quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật, từng bước quản lý chặt chẽ và phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

12. UBND các huyện, thành phố rà soát, cập nhật, hoàn thiện các kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương mình, theo phương châm 4 tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai.

Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện theo phương án để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có thiên tai. Tổ chức diễn tập nâng cao kỹ năng cho các lực lượng ứng phó, nhất là tại các xã, phường, thị trấn.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.

,
,
.
,
,
,
,