Hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch COVID-19
Cập nhật lúc18:12, Thứ Ba, 21/04/2020 (GMT+7)

Ngày 17-4-2020, Bộ Y tế có Văn bản số 2146/BYT-BHYT gửi BHXH Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh, thành phố hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) liên quan đến dịch COVID-19.

Theo đó đối tượng cách ly y tế tập trung tại cơ sở KCB do SARS-CoV-2 bao gồm: Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch COVID-19; người đang cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế tại cửa khẩu nhưng có dấu hiệu tiến triển thành bệnh dịch COVID-19. Thanh toán chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do bệnh dịch COVID-19 phải KCB tại cơ sở KCB.

Ngân sách Nhà nước chi trả chi phí KCB do SARS-CoV-2, bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền… theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phần cùng chi trả chi phí KCB đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT; chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT; chi phí thực hiện cách ly y tế.

Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí khám chữa các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến, trừ chi phí do ngân sách Nhà nước chi trả nêu trên. Thanh toán chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang điều trị tại cơ sở KCB (không phải là điều trị bệnh do SARS-CoV-2), nhưng phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế...

Chi phí KCB trước ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế do quỹ BHYT và người có thẻ BHYT thanh toán theo quy định hiện hành về BHYT. Chi phí KCB từ ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế thực hiện thanh toán như sau: Ngân sách Nhà nước chi trả chi phí KCB đối với bệnh do SARS-CoV-2 (nếu có), bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền… theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT; chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT; chi phí thực hiện cách ly y tế. Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí khám chữa các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện (trừ chi phí do ngân sách Nhà nước chi trả đã được quy định).

Trường hợp cơ sở KCB BHYT phải cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ KCB cho người nghi nhiễm, nhiễm SARS-CoV-2, Sở Y tế phối hợp với BHYT tỉnh, thành phố hướng dẫn người đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB đó đến KCB ban đầu tại cơ sở KCB BHYT khác trên địa bàn tỉnh, thành phố; hướng dẫn cơ sở KCB chuyển tuyến KCB phù hợp với tình hình dịch bệnh. Bộ Y tế nêu rõ các trường hợp xác định là KCB đúng tuyến. Bộ Y tế lưu ý, cơ sở KCB thống nhất với cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT trước khi thực hiện để bảo đảm việc trích chuyển dữ liệu điện tử. Cơ quan BHXH tổng hợp và thanh toán chi phí KCB cho cơ sở KCB bệnh theo quy định hiện hành, chi phí này được tính vào chi phí phát sinh của cơ sở KCB./.

Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,