Đề xuất cắt giảm 50% kinh phí đi công tác nước ngoài
Cập nhật lúc07:41, Thứ Tư, 22/04/2020 (GMT+7)

Bộ KH và ĐT đã xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại Dự thảo Nghị quyết là cắt giảm kinh phí hội họp, và kinh phí đi công tác trong và ngoài nước.

Cụ thể, Bộ KH và ĐT đề xuất: Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương cắt giảm chi thường xuyên (giảm 30% kinh phí hội họp, đi công tác trong nước, 50% kinh phí đi công tác nước ngoài) để dành nguồn cho các nhiệm vụ cấp bách khác; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP để đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Bộ KH và ĐT cũng đề nghị hạn chế tối đa các hoạt động thanh kiểm tra doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh.

Trong thời gian trước mắt, các cơ quan chức năng cần “cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận những kiến nghị về diễn biến và các tình huống cấp bách, phát sinh của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời”, dự thảo Nghị quyết nêu rõ./.

Theo vov.vn

 

,
,
.
,
,
,
,