Đẩy mạnh phổ biến Nghị định số 41 về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất
Cập nhật lúc17:43, Chủ Nhật, 19/04/2020 (GMT+7)

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế tỉnh có thông báo những nội dung cơ bản của Nghị định bằng văn bản để các đối tượng liên quan dễ nắm bắt và thực hiện.

Theo đó đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là 5 nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh hầu hết các ngành nghề sản xuất nông nghiệp, công nghiệp...; Kinh doanh vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú, giáo dục đào tạo, y tế và trợ giúp xã hội, kinh doanh bất động sản, dịch vụ lao động và việc làm, dịch vụ du lịch, các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí...; Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm; Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các loại thuế được gia hạn gồm: Đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp được gia hạn về nộp tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế các tháng 3, 4, 5, 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II-2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý); thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II-2020; thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; thời gian phải nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là 31-12-2020. Về tiền thuê đất được gia hạn gồm: Tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày 31-5-2020 (người nộp thuế nộp tiền thuê đất kỳ 1 chậm nhất ngày 31-10-2020).

Cục Thuế tỉnh giao các phòng, các Chi cục Thuế huyện, khu vực triển khai thực hiện Nghị định 41 đồng thời đề nghị các ngành chức năng và các địa phương hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến để người nộp thuế nắm bắt, thực hiện. Cục Thuế tỉnh cũng hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục gia hạn để người nộp thuế thực hiện như: Có Giấy đề nghị gia hạn (theo mẫu tại Nghị định) gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế hoặc chậm nhất là ngày 30-7-2020./.

Thanh Thúy

 
,
,
.
,
,
,
,