Đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ viễn thông tại các khu vực cách ly, tập trung phòng, chống dịch COVID-19
Cập nhật lúc20:22, Thứ Hai, 06/04/2020 (GMT+7)

Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) vừa có Công văn số 186/STT-BCVT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn triển khai các dịch vụ viễn thông, internet tại các khu vực cách ly, tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở TT và TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tăng cường đảm bảo chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông, internet phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh và đảm bảo nhu cầu thông tin, học tập, làm việc, khám chữa bệnh từ xa của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, các huyện, thành phố triển khai cấp mới, thay thế sim 4G miễn phí và hỗ trợ gói cước điện thoại miễn phí cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cũng như cán bộ tham gia phục vụ phòng, chống dịch của tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra dịch bệnh như: Đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về cán bộ, nhân viên và xe ô tô được phép di chuyển, ra vào các khu vực cách ly để ứng cứu mạng lưới viễn thông. Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo tuân thủ phòng, chống dịch theo quy định bảo hộ ra vào khu vực cách ly. Đặc biệt đối với Viễn thông Nam Định và Viettel Nam Định triển khai việc lắp đặt điện thoại cố định, hệ thống Wifi và hỗ trợ gói cước miễn phí tại các khu vực cách ly của tỉnh./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,