Công ty Điện lực Nam Định diễn tập tình huống phòng, chống dịch COVID-19
Cập nhật lúc20:17, Thứ Hai, 06/04/2020 (GMT+7)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1-4-2020 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Nam Định vừa triển khai diễn tập tình huống phòng chống dịch bệnh khi trụ sở đơn vị nằm trong diện cách ly, phong tỏa.

Tình huống diễn tập được giả định là toàn bộ trụ sở Công ty Điện lực Nam Định phải nằm trong khu vực bị phong tỏa cách ly “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Ngay lập tức, Công ty đã thực hiện giải pháp đảm bảo cách ly an toàn phòng tránh lây nhiễm cho Trung tâm điều khiển xa (OCC) là đơn vị điều hành hệ thống lưới điện của tỉnh Nam Định theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Phương pháp cách ly được thực hiện là bảo đảm an toàn cho toàn bộ khu vực làm việc của Trung tâm điều khiển xa, di chuyển các đơn vị khác cùng tầng, lập rào chắn, lắp đặt các biển cảnh báo cấm ra vào, bố trí hạ tầng cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ, các trang thiết bị, các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho 18 cán bộ, công nhân viên tại đây làm việc liên tục 24/24 giờ mỗi ngày đêm để vận hành an toàn lưới điện của tỉnh. Bên cạnh đó, do phải cách ly toàn bộ trụ sở làm việc nên tình huống diễn tập cũng đề ra phương án chuẩn bị hạ tầng thiết yếu, các trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết nhằm phục vụ 112 cán bộ, công nhân viên ăn nghỉ và làm việc tập trung bên trong tòa nhà cho đến khi có lệnh hết phong tỏa. Việc triển khai công việc hàng ngày như các cuộc họp, công tác báo cáo, chỉ đạo điều hành sản xuất, kinh doanh và liên lạc ra bên ngoài đều được thực hiện thông qua mạng internet, hội nghị truyền hình, điện thoại, email...

Tình huống diễn tập phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Công ty Điện lực Nam Định thực hiện thành công, rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm kêu gọi toàn bộ cán bộ, công nhân viên cố gắng với tinh thần cao nhất là vừa phòng, chống dịch bệnh vừa tích cực lao động sản xuất, kinh doanh hiệu quả phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,