Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Cập nhật lúc14:42, Thứ Ba, 07/04/2020 (GMT+7)

Ngày 6-4-2020, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký Công điện số 4/CĐ-UBND gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung Công điện như sau:

Để tiếp tục tập trung cao, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa thiết yếu, các trường hợp khẩn cấp, làm việc tại cơ quan, đơn vị, xí nghiệp…

2. UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, nhất là các địa bàn đông dân cư như thành phố, thị trấn, thị tứ.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./.


 

,
,
.
,
,
,
,