Cấp mới và điều chỉnh đăng ký đầu tư cho 18 dự án trong nước
Cập nhật lúc18:11, Thứ Hai, 13/04/2020 (GMT+7)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, do ảnh hưởng bất lợi của dịch bệnh COVID-19 nên việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I-2020 có một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Về đầu tư trong nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh cho 18 dự án với tổng số vốn đăng ký là 607,5 tỷ đồng. Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 202 doanh nghiệp và 18 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 1.588,14 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2019 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 209 doanh nghiệp và 18 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 1.673,7 tỷ đồng).

Về đầu tư nước ngoài, trong 3 tháng đầu năm 2020, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 9 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 23,65 triệu USD (cùng kỳ năm 2019 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 3 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 2,8 triệu USD).

Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, đồng thời căn cứ sát theo diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tế của địa phương, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội; chuẩn bị sẵn sàng cho các ngành sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội của nhân dân đi vào hoạt động bình thường khi hết dịch./.

Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,