Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy
Cập nhật lúc19:17, Thứ Năm, 16/04/2020 (GMT+7)

Ngày 10-4-2020, Ban TVTU ban hành Công văn số 1010-CV/TU về việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy. Nội dung Công văn như sau:

Năm 2020, kỷ niệm năm chẵn, năm tròn ngày truyền thống của nhiều Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy: 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020), 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020).

Căn cứ Hướng dẫn số 125-HD/BTGTW ngày 18-3-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng”, Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 26-2-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy như sau:

1. Các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy không tổ chức lễ kỷ niệm, tập trung tổ chức tốt các hoạt động như: Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học; gặp mặt các thế hệ cán bộ của ban, cơ quan qua các thời kỳ; biên soạn tài liệu tuyên truyền về truyền thống của ban, cơ quan; phát động phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao, hành hương về Khu di tích lịch sử, truyền thống... gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

của cơ quan, đơn vị. Theo đó, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở quy mô, tầm mức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

2. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh chỉ đạo các ban, cơ quan của Đảng không tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống; căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch, tổ chức một số hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, góp phần tạo không khí phấn khởi thi đua trong các cơ quan, đơn vị.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền; chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống báo cáo viên của tỉnh. Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền, kỷ niệm vào nội dung bản tin Thông tin nội bộ, trang thông tin điện tử; đăng tải, chia sẻ thông tin về các hoạt động kỷ niệm của các địa phương, đơn vị trên các trang, nhóm Facebook, Fanpage của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

4. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy, chú trọng đưa tin về các hoạt động chiều sâu, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục đảm bảo định hướng.

Các cấp ủy quan tâm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm./.

,
,
.
,
,
,
,