9.579 lượt khách hàng được vay vốn ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc19:34, Thứ Năm, 16/04/2020 (GMT+7)

Đến hết quý I-2020, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân được 304,5 tỷ đồng (bằng 96,7% cùng kỳ năm trước) với 9.579 lượt khách hàng được vay vốn; tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay: Hộ cận nghèo 124,6 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường 78,7 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 67,7 tỷ đồng; học sinh, sinh viên 13,6 tỷ đồng; hộ nghèo 11,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng đã giải ngân mức vay trên 50 triệu đồng cho 282 hộ vay các chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm (bình quân 75,3 triệu đồng/hộ) và đảm bảo 100% học sinh, sinh viên được giải ngân với mức vay mới 2,5 triệu đồng/tháng trong kỳ II năm học 2019-2020. 

Dư nợ tín dụng chính sách toàn tỉnh đến ngày 31-3-2020 đạt 3.102,1 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 52,9 tỷ đồng (1,74%), đạt 99,5% kế hoạch giao với 102.334 khách hàng đang có dư nợ. Các đơn vị đều có dư nợ tăng trưởng so với cuối năm trước; một số đơn vị có mức tăng trưởng cao như: Ý Yên tăng 14,1 tỷ đồng, Hải Hậu tăng 8 tỷ đồng, Trực Ninh tăng 5,9 tỷ đồng, Nam Trực tăng 5,8 tỷ đồng, Giao Thủy tăng 5,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, đã giúp 682 hộ thoát nghèo, 1.572 hộ thoát cận nghèo; tạo việc làm cho 191 lao động; 1.547 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; 7.882 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn được xây mới; 4 căn nhà ở cho người có thu nhập thấp, đóng góp tích cực vào việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,