UBND tỉnh tổ chức thảo luận Đề án quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt
Cập nhật lúc19:44, Thứ Ba, 24/03/2020 (GMT+7)

Ngày 24-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận Ðề án quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt (RTSH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030. Ðồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Dự thảo Ðề án gồm 2 nội dung: Thực trạng công tác quản lý RTSH nông thôn; quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện quản lý, xử lý RTSH nông thôn giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030. Mục tiêu của đề án tập trung giải quyết các vấn đề quản lý, xử lý RTSH nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; trong đó, đến năm 2025 phấn đấu 70% RTSH phát sinh tại khu vực nông thôn được phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển đúng quy cách về nơi xử lý theo quy định; 95% các bãi chôn lấp RTSH tại nông thôn không sử dụng, đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; việc đầu tư xây dựng mới các cơ sở xử lý RTSH đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%; 100% các huyện đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các khu xử lý rác thải tập trung theo công nghệ tiên tiến hiện đại liên xã, liên vùng. Ðến năm 2030 tiếp tục duy trì tốt công tác thu gom, phân loại, xử lý RTSH khu vực nông thôn; nghiên cứu đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải cấp tỉnh với công nghệ tiên tiến, hiện đại có thu hồi năng lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện Ðề án. Trong đó đặc biệt lưu ý quan điểm thực hiện đề án phải đảm bảo 4 tiêu chí: Phù hợp với quy định pháp luật; gắn trách nhiệm của chủ nguồn thải và cộng đồng; phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với lộ trình đầu tư của tỉnh. Riêng giải pháp chung để thực hiện Ðề án; chú trọng các giải pháp: Quy hoạch, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư xây dựng các khu xử lý RTSH tập trung quy mô huyện, liên huyện theo hướng hiện đại với diện tích tối thiểu 10ha/khu; tuyên truyền thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về thu gom, xử lý RTSH; xây dựng quy chế quản lý RTSH của thôn, xóm để nâng cao trách nhiệm cộng đồng; thu gom, vận chuyển, xử lý; công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm; giải pháp cải tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu xử lý RTSH hiện có khi chưa có điều kiện đầu tư khu xử lý tập trung; giải pháp thu hút đầu tư công trình xử lý RTSH tập trung theo hướng xã hội hóa. Chú ý, bổ sung lộ trình và giải pháp chi tiết để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra; lưu ý giải pháp xây dựng quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan để có đủ điều kiện tạo mặt bằng sạch, thu hút đầu tư và triển khai xây dựng các công trình xử lý RTSH tập trung. Về kinh phí thực hiện đề án cần xác định sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định; sử dụng một phần kinh phí của chương trình xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ thiết lập thí điểm mô hình phân loại RTSH tại nguồn; sử dụng nguồn phí thu từ chủ xả thải; nguồn huy động xã hội hóa của các nhà đầu tư./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy

 

,
,
.
,
,
,
,