Triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2020
Cập nhật lúc18:31, Thứ Tư, 18/03/2020 (GMT+7)

Chiều 18-3, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) tỉnh tổ chức tổng kết công tác giáo dục QPAN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2019, Hội đồng Giáo dục QPAN từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện có hiệu quả công tác giáo dục QPAN cho các đối tượng và cho toàn dân. Thông qua đó góp phần xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử  cán bộ thuộc đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng tại Học viện Quốc phòng, phối hợp với Trường Quân sự Quân khu mở 1 lớp cho 86 cán bộ đối tượng 2 tại tỉnh; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ thuộc đối tượng 3 đạt trên 95% tổng số cán bộ cần bồi dưỡng trong nhiệm kỳ; chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QPAN các huyện, thành phố mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 4, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền giáo dục QPAN trong nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực với hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật những nội dung mới, gắn với định hướng, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QP và AN. Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể chính trị - xã hội giáo dục truyền thống xây dựng niềm tự hào, ý trí quyết tâm cao cho thế hệ trẻ trước ngày lên đường nhập ngũ. Thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đã nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội về nhiệm vụ QPAN, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ các cấp từng bước được nâng lên, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về QPAN trên địa bàn. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác giáo dục QPAN của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ QPAN và chiến lược bảo vệ Tổ quốc, giáo dục QPAN trong tình hình mới; các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục QPAN; cấp ủy các cấp, các ngành cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình sát với thực tiễn. Tiếp tục kiện toàn Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp đủ số lượng, đúng thành phần và duy trì hoạt động có nền nếp, chất lượng; tăng cường hiệu quả tham mưu, giúp việc của Ban Thường trực, Ban Thư ký Hội đồng tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo kế hoạch trong đó chú trọng bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc tôn giáo./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

 
,
,
.
,
,
,
,