Tiếp tục tạm thời nghỉ học và tạm dừng một số hoạt động giáo dục để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Cập nhật lúc20:24, Thứ Sáu, 20/03/2020 (GMT+7)

Chiều 20-3-2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 99/UBND-VP7 gửi Sở GD và ĐT; Sở, LĐ TB và XH; UBND các huyện, thành phố Nam Định.

Công văn nêu rõ: Trước hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường; trên thế giới dịch bệnh đã lây lan nhanh và xuất hiện ở nhiều quốc gia, vùng, lãnh thổ; xét đề nghị của Sở GD và ĐT tại Tờ trình số 362/TTr-SGDĐT ngày 20-3-2020 về việc tiếp tục tạm thời nghỉ học đối với trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên và tạm dừng một số hoạt động giáo dục để phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh chỉ đạo: Cho học sinh, học viên, sinh viên các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX, các cơ sở đào tạo nghề, các trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc tỉnh nghỉ học từ ngày 23-3-2020. Trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS tiếp tục nghỉ học. Thời gian đi học trở lại sẽ có thông báo cụ thể sau. Không tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 - Năm học 2019-2020. Tạm dừng tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh cho đến khi có thông báo của Ban Tổ chức. Giao Sở GD và ĐT, Sở LĐ, TB và XH, UBND các huyện, thành phố Nam Định thông báo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định./.

Minh Thuận

,
,
.
,
,
,
,