Tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp
Đảng ủy Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc
Cập nhật lúc19:55, Thứ Hai, 16/03/2020 (GMT+7)

Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 64 chi bộ trực thuộc 27 tổ chức cơ sở đảng. Đến giữa tháng 3 năm 2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã có 62/64 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đến nay đã có 2 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ; Đảng bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/ĐUCA; trong đó các chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30-3-2020; đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bắt đầu từ tháng 4, hoàn thành trước ngày 30-6-2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh hoàn thành trước ngày 31-8-2020./.

Xuân Thu    

,
,
.
,
,
,
,