Tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp
Các Đảng bộ: Xã Yên Bình, Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh huyện Giao Thuỷ đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc18:27, Chủ Nhật, 22/03/2020 (GMT+7)

Trong các ngày 19 và 20-3, Đảng bộ xã Yên Bình (Ý Yên) đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đảng bộ xã Yên Bình có 404 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Sản xuất nông nghiệp được duy trì trên diện tích 1.123,8ha, năng suất bình quân là 54 tạ/ha, giá trị thu nhập đạt gần 45 triệu đồng/ha canh tác. Thực hiện đề án tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã đang tập trung chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất canh tác khác mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời phấn đấu sớm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhiều hộ gia đình, cá nhân đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng các ngành nghề mộc, gò hàn, mây tre đan, thêu ren, xây dựng; đặc biệt trên địa bàn có 1 doanh nghiệp may mặc liên doanh với nước ngoài đang thu hút, tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm lao động. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều chuyển biến. Đến nay, xã có 15/15 thôn đạt chuẩn về tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa; 12/15 thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa”. Hàng năm, trên 80% số hộ dân được công nhận gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 5,08% (năm 2015) xuống còn 1,8%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong 5 năm, Đảng bộ xã đã kết nạp 16 đảng viên mới. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm chiếm trên 10%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ gần 70%.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Yên Bình tiếp tục đoàn kết, xây dựng quê hương ổn định về chính trị; thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện thành công công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, mô hình thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong các ngày 20, 21-3, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) chi nhánh huyện Giao Thuỷ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Huyện uỷ Giao Thủy chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Quang Ái, TUV, Bí thư Huyện ủy tới dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ngân hàng NN và PTNT Chi nhánh huyện Giao Thủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo lãnh đạo đơn vị đạt và vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đảng bộ liên tục đạt “Trong sạch, vững mạnh” 3 năm (2015, 2016, 2017); 2 năm (2018, 2019) “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; các đoàn thể đạt tiên tiến xuất sắc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ kết nạp 5 đảng viên. Tổng nguồn vốn tăng trưởng so với đầu nhiệm kỳ là 1.498 tỷ 792 triệu đồng, bình quân tăng trưởng 28,5%/năm (vượt chỉ tiêu đại hội đề ra là 13,56%). Tổng dư nợ tăng trưởng so với đầu nhiệm kỳ là 911 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 14,74%/năm (vượt chỉ tiêu đại hội đề ra là 4,74%), nợ quá hạn chỉ chiếm 0,3% tổng dư nợ. Tổ chức hoạt động mạng lưới tín dụng luôn được củng cố, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Công tác kế toán - kiểm soát - tổ chức hành chính luôn giữ vững kỷ cương nền nếp giao dịch, đảm bảo thông suốt, kiểm soát an toàn tài sản kho quỹ, an toàn tài sản cơ quan và an toàn cán bộ; đạt 100% chỉ tiêu đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh huyện Giao Thuỷ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nguồn vốn để tăng trưởng tín dụng. Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, tăng trưởng mạnh nguốn vốn từ dân cư. Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, diêm nghiệp; tập trung đầu tư phát triển kinh tế biển, kinh tế làng nghề, đồng thời đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ, du lịch, công nghiệp. Xây dựng tổ chức Đảng vững vàng về tư tưởng chính trị, mạnh về tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng gắn với hiệu lực điều hành của bộ máy chuyên môn và hoạt động tích cực của các đoàn thể quần chúng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới./.

Xuân Thu Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,