Thành phố Nam Định tăng cường công tác bình đẳng giới
Cập nhật lúc18:51, Thứ Hai, 23/03/2020 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định vừa có văn bản hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020.

Theo đó, thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới như: Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”; Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28-1-2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Tập trung hoạt động truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, trong đó ưu tiên lĩnh vực chính trị, thông qua nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương và nhóm đối tượng nhằm hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng nội dung Kế hoạch số 35/KH-BVSTBPN ngày 19-2-2020 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố; tập trung quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng gắn với các khâu trong công tác cán bộ nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội; tạo bước chuyển biến về hiệu quả công tác cán bộ nữ ở từng đơn vị, địa phương.

Trong Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu hệ lụy của vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài; tổ chức các sự kiện đường phố, chiến dịch truyền thông, triển lãm tranh, hội thi, hội diễn, tọa đàm, các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực... Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của thành phố. Nâng cao năng lực truyền thông về bình đẳng giới cho các cơ quan truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở… Triển khai các dịch vụ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới theo hướng dẫn của tỉnh nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ, can thiệp, phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới; các hoạt động xây dựng thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em gái; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài để tăng tính bền vững, hiệu quả trong công tác bình đẳng giới. Các phòng, ban, đơn vị và các phường, xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bình đẳng giới trong lĩnh vực phụ trách hoặc địa bàn quản lý./.

Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,