Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp
Cập nhật lúc18:15, Thứ Hai, 30/03/2020 (GMT+7)

Ngày 30-3-2020, UBND tỉnh có Văn bản số 193/UBND-VP5 chỉ đạo Sở Kế hoạch và Ðầu tư, UBND các huyện, thành phố tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Ðầu tư.

 Theo đó để ngăn chặn, ứng phó trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, đồng thời đảm bảo tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Ðầu tư, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm túc 4 nội dung, gồm: Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khuyến khích nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã thông qua điện thoại, email và Hệ thống hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được cung cấp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang đối với toàn thể cán bộ, người dân, tổ chức và doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh./.

Thanh Thúy

 

,
,
.
,
,
,
,