Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020"
Cập nhật lúc18:24, Thứ Tư, 18/03/2020 (GMT+7)

Sáng 18-3, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 5-8-2009 của Bộ Chính trị về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.
Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.

Để triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, Ban cán sự Đảng các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương đã chú trọng tuyên truyền, học tập, quán triệt Kết luận và thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành cơ chế, chính sách, chương trình, đề án cụ thể. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23-12-2009 về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững… Việc thực hiện Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020” đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của phát triển lương thực, thực phẩm nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Giai đoạn 2009-2019, sản lượng lúa tăng từ 39,17 triệu tấn lên 43,4 triệu tấn; bình quân lương thực đầu người tăng từ 497 kg/năm lên 525 kg/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 6 nước hàng đầu thế giới về chỉ số này và vai trò của Việt Nam trong hỗ trợ an ninh lương thực cho các quốc gia khác ngày càng tăng. So với mục tiêu đến năm 2020 tại Kết luận số 53 và Nghị quyết số 63, dự kiến có 14 chỉ tiêu đạt và vượt. Có đủ nguồn cung lương thực đa dạng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng, nhờ đó tình trạng thiếu dinh dưỡng được cải tiến đáng kể, giảm từ 18,2% trong giai đoạn 2004-2006 xuống 10,8% hiện nay. Sự đa dạng trong chế độ ăn uống cũng tăng với xu hướng giảm tỷ lệ tiêu thụ ngũ cốc, tăng tỷ lệ thịt, cá, sữa, trứng và giữ không đổi tỷ lệ trái cây. Thu nhập người trồng lúa cơ bản bảo đảm có lãi trên 30% so với giá thành sản xuất, có nơi đạt cao hơn nhiều… Tuy nhiên vẫn còn 6 chỉ tiêu chưa đạt hoặc khó đạt, đó là: 2 chỉ tiêu về sản xuất ngô, 1 chỉ tiêu về chăn nuôi, 3 chỉ tiêu về bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị, từ nay đến năm 2030, Việt Nam tiếp tục sử dụng linh hoạt quỹ đất lúa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa, giữ ổn định khoảng 3,3-3,6 triệu ha, sản xuất khoảng 35 triệu tấn lúa làm nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng nhu cầu của xã hội; sản lượng rau, đậu các loại đạt 20-22 triệu tấn; sản lượng cây ăn quả các loại 10-12 triệu tấn; sản lượng thịt hơi các loại 6,6 triệu tấn, sữa tươi 2,3-2,5 triệu tấn, trứng gia cầm 22-23 tỷ quả; sản lượng thủy sản 8-9 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác 2,5-2,7 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng 5,5-6,3 triệu tấn. Đảm bảo thu nhập cho người dân nông thôn đến năm 2030 cao hơn 2 lần so với hiện nay… Để hoàn thành mục tiêu trên, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm cả về số lượng, chất lượng cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản xuất lương thực, thực phẩm và đời sống nhân dân. Nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; gia tăng chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng lương thực, thực phẩm. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới, phát triển tổ chức sản xuất lương thực, thực phẩm. Đổi mới cơ chế, chính sách đối với nông dân, địa phương và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gạo. Phát triển hệ thống lưu thông, tăng khả năng tiếp cận lương thực cho người dân ở mọi lúc, mọi nơi. Phát triển hệ thống thông tin an ninh lương thực, dinh dưỡng. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh lương thực; tăng cường dinh dưỡng, thể chất và sức khỏe người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau 10 năm thực hiện Đề án, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Đề án. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: An ninh lương thực ngày càng bức thiết do thiên tai, khí hậu, dịch bệnh, tiến trình đô thị hóa… vì vậy cần giữ vững quan điểm, mục tiêu và bảo đảm an ninh lương thực cho người dân trong mọi tình huống. Kiên quyết giữ vững diện tích, quy mô trồng lúa, sản lượng lương thực hàng năm. Gắn sự phát triển nông nghiệp với tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp để tìm phương án tối ưu cho phát triển an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia, hướng tới quốc gia tự cường. Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương tập trung phấn đấu đáp ứng thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng, cơ cấu thực phẩm trong từng giai đoạn cho quy mô dân số 104 triệu người vào năm 2030. Thúc đẩy tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng quy mô xuất khẩu, với mức tăng trưởng 9-10%/năm để đạt mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2030. Rà soát tài nguyên đất đai, phát huy lợi thế từng vùng, nâng cao hệ số che phủ rừng từ 45% trở lên, tạo cơ sở để phát triển đất nước bền vững. Để hoàn thành mục tiêu tổng quan trên, Thủ tướng và các bộ, ngành sẽ trình Bộ Chính trị, Quốc hội chủ trương, cơ chế giữ vững diện tích 3,5 triệu ha đất trồng lúa. Tập trung các giải pháp cân đối nhu cầu tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, chế biến gắn với quy hoạch quốc gia và chiến lược sử dụng nguồn nước. Tăng nhanh sản lượng sản xuất sữa, góp phần cải thiện, nâng cao tầm vóc người Việt Nam; nhóm thực phẩm thủy sản, trứng, thịt gà, rau quả, nhóm thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của nhân dân, giảm tỷ lệ thịt lợn trong cơ cấu thực phẩm. Chú ý phát triển nhóm sản phẩm cấp quốc gia, sản phẩm OCOP... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, đẩy nhanh và phổ cập các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; tăng cường mô hình liên kết hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp; phấn đấu mỗi nhóm ngành hàng, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đều có doanh nghiệp, HTX chủ lực để thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh, bền vững. Tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học để xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp phù hợp; thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ; ưu tiên công tác chọn, tạo giống nông, lâm, thủy sản có tiềm năng năng suất cao, giống có khả năng thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Huy động các nguồn lực, cộng đồng doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty đầu tư vào phát triển nông nghiệp… Thủ tướng giao Bộ NN và PTNT phối hợp Văn phòng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương hoàn thiện báo cáo, xây dựng dự thảo kết luận của Bộ Chính trị để ban hành, tạo cơ sở để triển khai thực hiện; xây dựng nghị quyết mới của Chính phủ thay thế Nghị quyết 63 của Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia giai đoạn 2021-2030 để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của ngành, địa phương mình để xây dựng đề án về an ninh lương thực, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu và tình hình thực tiễn trong thời gian tiếp theo./.

Tin, ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,