Hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp
Cập nhật lúc18:06, Chủ Nhật, 01/03/2020 (GMT+7)

Sáng 28-2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo cho biết, đến nay, Hội đồng đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo tóm tắt Báo cáo Chính trị gửi xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp; dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

“Hội đồng cơ bản hoàn thiện nhiệm vụ Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). Tới nay đã xây dựng xong Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011” - GS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào báo cáo của Hội đồng Lý luận Trung ương cũng như nhiệm vụ của Hội đồng thời gian tới. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, xung đột trên thế giới, vấn đề sản xuất như thế nào để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0... những điều đó tác động đến toàn bộ hệ thống kinh tế nước ta.

“Có thể nói, chúng ta phát triển chưa bền vững. Đây là điều cần phải nhìn nhận. Hội đồng Lý luận Trung ương cần phải chỉ ra thiếu bền vững ở chỗ nào. Bây giờ cách mạng công nghiệp 4.0, có nhiều tỉnh, thành phố đăng ký là thành phố thông minh. Do đó, những tiêu chí nào đánh giá là thành phố thông minh cần được chỉ ra để các thành phố đi theo” - bà Nguyễn Thị Doan cho biết.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học thể hiện qua không khí thảo luận sôi nổi, sâu sắc và ghi nhận những ý kiến có giá trị góp phần hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như phương hướng công tác của Hội đồng năm 2020, chuẩn bị nội dung cho Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, để chuẩn bị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, hiện nay Hội đồng đã sửa đến 10 lần. Đây được coi là báo cáo đầu vào rất quan trọng để chuẩn bị tham vấn cho Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Sau 17 lần sửa, cho đến nay, dự thảo Báo cáo Chính trị đã được hoàn thiện, Báo cáo tóm tắt Báo cáo chính trị cũng đã hoàn thiện sau 7 lần sửa.

Kết quả đó là trí tuệ của cả Hội đồng, thể hiện vai trò của Hội đồng với tư cách là đầu mối quy tụ, tập hợp trí tuệ của các nhà khoa học, nhất là các cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội, khoa học chính trị, các trường Đại hội, của các chuyên gia tư vấn...

“Các sản phẩm đầu ra được đánh giá chất lượng, có nhiều điểm mới. Mới từ cách tiếp cận, mới từ cách xác định không chỉ làm cho nhiệm kỳ 5 năm mà đặt trong định hướng của 10 năm thực hiện chiến lược, tầm nhìn đến năm 2045. Đây đồng thời là cái mới, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm của chúng ta trong nhiệm kỳ tiếp theo” - ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các Tiểu ban, Thường trực của Tổ biên tập các tiểu ban Đại hội XIII cùng với Hội đồng tổng hợp ý kiến của các địa phương, các cơ quan, ban, ngành khi đóng góp vào Văn kiện Đại hội XIII, cũng như lấy ý kiến vào báo cáo đầy đủ. 

“Sau tháng 4-2020 đến trước Hội nghị Trung ương lần thứ 13, chúng ta phải hoàn thiện về cơ bản Văn kiện Đại hội để trình lần cuối cùng tại Hội nghị Trung ương 13” - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.

Theo GS Nguyễn Xuân Thắng, Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tiếp tục triển khai nghiên cứu phục vụ kịp thời việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cũng như Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025./.

Theo VOV

,
,
.
,
,
,
,