Đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Cập nhật lúc19:36, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET (http://vcnet.vn). 

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng, qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cuộc thi cũng nhằm tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù dịch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 23-3-2020, kết thúc vào ngày 13-7-2020. Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần. Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tài khoản VCNET có độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên. Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả Cuộc thi trên các báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử, tạp chí điện tử.

Để cuộc thi tạo sự lan tỏa, thiết thực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh chỉ đạo, triển khai cuộc thi ở địa phương, đơn vị nhằm phát động đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo, các ngành trong Khối tư tưởng - văn hóa tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi thông qua các hình thức như: sao, gửi thể lệ Cuộc thi đến các chi, đảng bộ trực thuộc; thông qua hội nghị giao ban; sinh hoạt chi bộ, hội, đoàn thể và nhân dân; tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở… Có hình thức khen thưởng các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, tổ chức tốt Cuộc thi và những cá nhân đạt giải./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,