Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Cập nhật lúc18:27, Chủ Nhật, 22/03/2020 (GMT+7)

Chiều 20-3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I-2020 cho đảng viên mới. 

Trong thời gian 1 tuần (từ ngày 14-3 đến 20-3-2020), 57 đảng viên mới của 19 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phấn đấu rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 57 học viên tham gia khóa học được công nhận hoàn thành chương trình, trong đó 30 học viên đạt loại giỏi, 27 học viên đạt loại khá.

Lớp học đã nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới, đồng thời là điều kiện xét chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh./.

Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,