Các đảng bộ: Quân sự thành phố Nam Định, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc19:42, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Trong 2 ngày 25 và 26-3-2020, Đảng bộ Quân sự thành phố Nam Định tổ chức đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định và Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh chọn chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong các cơ quan và đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Nam Định tới dự.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chiến đấu và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Ban CHQS thành phố chủ động phối hợp tham mưu tổ chức 25 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã; 10 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, hoàn thành 100% chỉ tiêu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các ngành, đoàn thể; đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Công tác hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương được phát huy, gắn việc xây dựng, phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố trong công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và công tác vận động quần chúng được quan tâm lãnh đạo, thực hiện nền nếp. Đảng bộ Quân sự thành phố nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; LLVT thành phố được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự thành phố Nam Định tiếp tục tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 50% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 80-85% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ngày 26-3, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định đã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Năm 2016, tổng doanh thu của Cty đạt 131 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 25 tỷ đồng; đến năm 2019, tổng doanh thu tăng lên, đạt 146,5 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 31 tỷ đồng, tạo việc làm cho 98 lao động với mức thu nhập bình quân hàng tháng đạt 8,7 triệu đồng/người. Cùng với nhiệm vụ kinh doanh, Công ty chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; triển khai, học tập đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo, phấn đấu doanh thu bình quân hàng năm tăng trưởng từ 1 đến 3%, nộp ngân sách Nhà nước mỗi năm từ 32 đến 34 tỷ đồng, 100% đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty phấn đấu liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”./.

Thanh TuấnXuân Thu

,
,
.
,
,
,
,