Tăng cường quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

05:02, 27/02/2020

Ngày 24-2, UBND tỉnh đã có Công văn số 142/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường biện pháp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; trong đó xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải y tế, nhất là khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh. Tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc sử dụng khẩu trang; đối với khẩu trang sử dụng trong sinh hoạt thông thường, không có nguy cơ nhiễm bệnh theo khuyến cáo của nhà sản xuất, của Bộ Y tế; sau khi sử dụng phải thải bỏ đúng nơi quy định, không được thải bừa bãi ra môi trường và phải được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường. Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31-12-2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30-5-2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có xử lý chất thải y tế lây nhiễm) tại địa phương và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung bố trí các điểm thu gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám trước khi ra về phải thải bỏ khẩu trang vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế và xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh. UBND các huyện tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã thực hiện nghiêm công tác thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn; vận hành thường xuyên các khu xử lý rác thải tập trung theo đúng hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; các huyện tổ chức xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn trước mắt và lâu dài để tổ chức thực hiện. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để tái chế nhằm trục lợi bất chính, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com