Sở NN và PTNT cho ý kiến về việc khảo nghiệm giống lúa ST24
Cập nhật lúc18:25, Thứ Năm, 20/02/2020 (GMT+7)

Từ vụ mùa năm 2018, một số doanh nghiệp, HTX nông nghiệp và hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã tự đưa giống lúa ST24 gieo trồng, trong khi giống lúa này chưa được khảo nghiệm, sản xuất thử tại Nam Định và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng cùng với tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến khó lường nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước tình hình trên, ngày 19-2-2020, Sở NN và PTNT đã có Văn bản số 321/SNN-TTBVTV gửi các cơ quan, đơn vị liên quan cho ý kiến về việc khảo nghiệm giống lúa ST24.

Giống lúa ST24 do các tác giả Hồ Quang Cua, Trần Tấn Phương và Nguyễn Thị Thu Hương chọn tạo và được Bộ NN và PTNT công nhận chính thức theo Quyết định số 880/QĐ-BNN ngày 18-3-2019 áp dụng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để thực hiện tốt công tác quản lý giống cây trồng tại địa phương, Sở NN và PTNT đề nghị Công ty TNHH Toản Xuân và Công ty CP Nông sản Tiến Vua có văn bản báo cáo Sở NN và PTNT về việc khảo nghiệm sản xuất trên địa bàn tỉnh Nam Định; báo cáo cụ thể quy mô, địa điểm sản xuất của từng vụ và hoàn thiện các thủ tục pháp lý về việc sử dụng giống lúa ST24 như: Văn bản đồng ý ủy quyền của nhóm tác giả, hóa đơn mua bán giống… trước ngày 10-3-2020. Đề nghị công ty chấp hành nghiêm các quy định tại Luật Trồng trọt 2018, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; những quy định hiện hành của Nhà nước về giống cây trồng; xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh, ký hợp đồng khảo nghiệm sản xuất và cam kết bảo hành năng suất cho các hộ nông dân tham gia mô hình khảo nghiệm giống lúa mới này. Phân công cán bộ kỹ thuật theo dõi hướng dẫn quy trình kỹ thuật và thường xuyên báo cáo về Sở NN và PTNT qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để phối hợp đánh giá giống. Trung tâm Giống cây trồng Nam Định phối hợp với Công ty TNHH Toản Xuân và Công ty CP Nông sản Tiến Vua tổ chức khảo nghiệm, đánh giá khả năng thích nghi và tiềm năng năng suất, chất lượng của giống lúa ST24 trên địa bàn tỉnh.

Sở NN và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi diện tích khảo nghiệm, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của giống lúa ST24 và báo cáo kết quả về Sở NN và PTNT./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,