Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020
Cập nhật lúc19:29, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)

Chiều 12-2, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua tới dự.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2019, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đã tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua đến tất cả các cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; và phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên. Qua đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng thành viên trong Khối thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Năm 2020, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tiếp tục tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; trong đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới gắn với mô hình nông thôn mới kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” phát triển bền vững. Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, hướng các hoạt động về cơ sở. Tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác với các đơn vị liên quan nhằm phát huy vai trò của tổ chức mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của địa phương; đồng thời nâng cao năng lực đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội. Chú trọng thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh trong triển khai phong trào thi đua, thu được kết quả tốt, góp phần vào phong trào thi đua chung của tỉnh và nhấn mạnh: Thời gian tới, các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể để đăng ký danh hiệu thi đua. Bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, tổ chức nhiều phong trào với nội dung thiết thực, phù hợp nhằm phát huy vai trò của tổ chức mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của địa phương, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp./. 

Tin, ảnh: Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,