Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020
Cập nhật lúc22:08, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)

Ngày 9-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát  biểu kết luận hội nghị.  Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; trình bày Hướng dẫn số 08 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm 2019, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hoạt động kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường; đã kiểm tra đối với những cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, tạo niềm tin đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân. Việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện thận trọng, đảm bảo thủ tục đúng quy định. Trong năm, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 604 đảng viên (tăng 70 đảng viên so với cùng kỳ năm trước); trong đó có 122 cấp ủy viên các cấp. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng còn hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy cơ sở chưa thực sự coi trọng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Việc xác định nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm, chưa thực sự đi vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực hoặc những vấn đề đang gây bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị còn hình thức, nể nang, né tránh, hiệu lực, hiệu quả thấp, không phát huy được tác dụng ngăn chặn, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đánh giá cao kết quả, thành tích Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được trong năm 2019 và nhấn mạnh: Năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên nhằm phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,