Thành ủy Nam Định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng
Cập nhật lúc08:06, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)

Ngày 10-1, Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định tới dự.

Năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, các đảng bộ, chi bộ đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. 20/21 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Công tác xây dựng Đảng duy trì nền nếp theo quy chế làm việc. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới về hình thức, nâng cao về chất lượng. Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử theo đúng quy trình; quản lý cán bộ theo phân cấp quản lý, chủ động thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, chú trọng quy trình xem xét, đề nghị và xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác dân vận được quan tâm. MTTQ và các tổ chức thành viên không ngừng được xây dựng, củng cố, phối hợp tổ chức các hoạt động phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Hoạt động của HĐND thành phố có những đổi mới trong tổ chức kỳ họp, giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn. Kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển với 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba…

Năm 2020, Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Đề cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu; hướng về cơ sở, coi trọng vai trò của nhân dân, cơ quan báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tiếp tục huy động các nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tập trung xây dựng thành phố hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,