Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai và các quy định về bảo vệ môi trường
Cập nhật lúc19:49, Chủ Nhật, 12/01/2020 (GMT+7)

Ngày 9-1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. 

Năm 2019, Sở TN và MT bám sát chức năng nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả tích cực trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực tiếp cận đất đai cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực TN và MT; đặc biệt tập trung tổ chức kiểm tra 30 dự án thuê đất nhưng không triển khai thực hiện dự án hoặc ngừng hoạt động hoặc còn nợ tiền thuê đất, đôn đốc thực hiện phương án xử lý đối với 43 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ đầu tư và chậm đưa đất vào sử dụng. Tập trung giải quyết các kiến nghị liên quan đến TN và MT của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ bảy, tám, chín; rà soát và báo cáo kết quả các nội dung trình tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVIII. Thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 22-8-2018 của BCH Đảng bộ tỉnh và thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16-10-2018 của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong xử lý lợn mắc dịch bệnh tả châu Phi, hoàn thiện các dự án khắc phục ô nhiễm môi trường đã triển khai từ những năm trước đây. Tổ chức tốt công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Hoàn thiện các dự án, đề án: Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh, xây dựng bảng giá các loại đất trên địa tỉnh áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024, đánh giá khí hậu, điều tra đánh giá hiện trạng xả nước và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa bàn, thiết lập hành lang bờ biển tỉnh. 

Năm 2020 ngành TN và MT tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên mọi lĩnh vực quản lý của ngành. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về TN và MT. Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các đề án trong lĩnh vực TN và MT; tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý TN và MT thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật TN và MT. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của ngành TN và MT; đồng thời nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TN và MT năm 2020, ngành TN và MT phải chủ động xác định giải pháp, chương trình cụ thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Trong nhiệm vụ quản lý đất đai, chú trọng quản lý, xử lý vi phạm đất đai theo tinh thần thượng tôn pháp luật; tập trung xử lý tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa; rà soát chỉnh lý hồ sơ đất đai của các thôn xóm sau khi người dân nông thôn hiến đất và các địa phương xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong chương trình xây dựng NTM; tập trung kiểm kê, số hóa dữ liệu đất đai theo đúng tiến độ Bộ TN và MT quy định; chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa. Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao trách nhiệm, thái độ tích cực, chủ động chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của toàn dân; quan tâm xử lý bất cập trong bảo vệ môi trường làng nghề, khu, cụm công nghiệp, môi trường biển, thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, phục vụ nhu cầu tiếp cận đất đai của nhà đầu tư, doanh nghiệp./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,