Khối Công đoàn các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020
Cập nhật lúc22:34, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)

Ngày 9-1, Khối Công đoàn các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 36 công đoàn của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn với 12.375 công nhân, viên chức, lao động. Năm 2019, Khối Công đoàn các cơ quan Trung ương đã làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân viên, lao động. Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, công nhân viên, lao động được các đơn vị trong khối đẩy mạnh. Đặc biệt, các đơn vị trong khối đã tổ chức tốt các phong trào thi đua chung và theo đặc thù của từng ngành, nghề, đơn vị; tổ chức và thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, nhân đạo, Luật Lao động và các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, quan hệ lao động nhằm nâng cao đời sống, thu nhập và phát triển cơ quan, đơn vị... 

Năm 2020, Khối Công đoàn các cơ quan Trung ương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020 gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; chỉ đạo công đoàn các đơn vị tích cực tham gia cùng chính quyền và chuyên môn đồng cấp triển khai và vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tăng cường công tác thăm hỏi, trợ giúp công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.

Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,