Huyện ủy Xuân Trường triển khai nhiệm vụ năm 2020
Cập nhật lúc21:56, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)

Ngày 16-1, Huyện ủy Xuân Trường tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Xuân Trường, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực, vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu đề ra. Kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định và có bước phát triển, thực hiện đạt và vượt 9/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất nông nghiệp được duy trì, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Các dự án, công trình nâng cấp hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp, triển khai đúng tiến độ. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Các chế độ chính sách cơ bản được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Chất lượng đời sống, tinh thần của người dân ngày một nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh; việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị được tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả; hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, vai trò chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp được nâng cao. 

Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Xuân Trường tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban chấp hành đảng bộ huyện, đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, hoàn thành thi công các dự án, công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân… Củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra./.

Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,