Huyện Nam Trực phát động phong trào thi đua năm 2020
Cập nhật lúc19:45, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)

Ngày 14-1, UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2020. Ðến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2019, UBND huyện Nam Trực đã tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Nam Ðịnh hội nhập và phát triển”; “Nam Ðịnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Nam Trực thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Các phong trào thi đua đều gắn kết với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2019, huyện Nam Trực được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn 1 năm rưỡi so với Nghị quyết Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện khóa XXV đề ra và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Hiện nay, huyện đang tiếp tục phát động phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo 3 xã Nam Hùng, Nam Hồng, Ðồng Sơn sớm hoàn thiện bộ tiêu chí đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Về sản xuất nông nghiệp, năm 2019, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 18.695ha, bằng 95% so với năm 2018; tổng sản lượng lương thực đạt 101.300 tấn, bằng 100% so với kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha đất canh tác đạt 106 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cả năm 2019 đạt 7.070 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực tài nguyên môi trường, giao thông, xây dựng, ngân hàng, đăng ký kinh doanh, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo... đều có bước phát triển mới; Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Năm 2020, huyện Nam trực tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin, đại chúng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nhằm tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. Tổ chức phát động phong trào thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,