Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể
Cập nhật lúc08:03, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)

Sáng 13-1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh tới dự.

Năm 2019, kinh tế tập thể của tỉnh tiếp tục có bước chuyển mới, các mô hình liên kết sản xuất chuỗi đã mang lại hiệu quả, lợi ích cho các thành viên, người lao động và đóng góp tích cực vào đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong năm, Liên minh HTX đã hỗ trợ thành lập mới 14 HTX; giải thể 5 HTX yếu kém, ngừng hoạt động; hiện tổng số HTX có 447 đơn vị ở các lĩnh vực nông nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, Quỹ tín dụng nhân dân, vận tải và dịch vụ tổng hợp. Liên minh HTX tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với UBND tỉnh và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế tập thể; triển khai các dự án xây dựng mô hình HTX phù hợp với từng địa phương; tổ chức phối hợp tuyên truyền về kinh tế tập thể, Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết nạp thêm 20 thành viên, nâng tỷ lệ thành viên tham gia Liên minh đạt 92,2% so với tổng số HTX… Các HTX trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động mở rộng thêm các hoạt động dịch vụ để hỗ trợ, nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ gia đình thành viên; phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái giúp nhau giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Năm 2020, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ, tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; củng cố tổ chức Liên minh HTX tỉnh ngày càng đổi mới và vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vai trò, lợi ích của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới và nâng cao vai trò tư vấn, hỗ trợ thành viên HTX gắn với phát triển thành viên Liên minh HTX; phấn đấu thành lập mới 10-15 HTX; tư vấn, hỗ trợ xây dựng mới 10 HTX điển hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị; hỗ trợ các HTX tham gia xúc tiến thương mại; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho trên 1.200 lượt cán bộ, quản lý HTX, Quỹ tín dụng nhân dân...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các HTX đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển và nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, vì vậy các HTX tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động đề ra phương hướng sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả; góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa. Các HTX phi nông nghiệp tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới./.

Thanh Tuấn


 

,
,
.
,
,
,
,