UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình mới của huyện Nam Trực
Cập nhật lúc19:32, Thứ Tư, 18/12/2019 (GMT+7)

 

UBND tỉnh ban hành các Quyết định số: 2786, 2787/QÐ-UBND ngày 12-12-2019 phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Huyện ủy - Nhà văn hóa huyện Nam Trực; Cải tạo, sửa chữa trụ sở HÐND, UBND huyện Nam Trực.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, hai công trình trên đều thuộc công trình nhóm C, do UBND huyện Nam Trực làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ 2019-2021. Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở HÐND, UBND huyện Nam Trực có quy mô 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 3.050m2. Trụ sở Huyện ủy 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.950m2; cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm huyện có quy mô 2 tầng. Các công trình đều có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư do ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, phần còn lại 50% do ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình trên và trình duyệt theo đúng quy định của Luật Ðầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan; Sở Kế hoạch và Ðầu tư, các sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện Nam Trực lập, thẩm định, trình phê duyệt đúng quy định./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,