Trực Ninh kiên quyết chấn chỉnh việc trễ hạn giải quyết thủ tục hành chính
Cập nhật lúc17:40, Chủ Nhật, 10/11/2019 (GMT+7)

Theo đánh giá của UBND huyện Trực Ninh, thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện chưa đạt yêu cầu. Hầu hết các xã, thị trấn chưa vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình. Việc sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điều hành, chữ ký số của một số lãnh đạo xã, thị trấn còn hạn chế, phụ thuộc vào công chức văn phòng. Dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân và doanh nghiệp ở mức độ 3, mức độ 4 còn chưa nhiều; ít hồ sơ, thủ tục hành chính được nộp, xử lý trực tuyến. Việc rà soát các thủ tục hành chính cấp xã, thị trấn thụ động, còn trông chờ kết quả rà soát của huyện, chưa chỉ ra những bất hợp lý của các thủ tục hành chính để kiến nghị cải tiến hoặc sửa đổi, bãi bỏ cho phù hợp. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính chưa đúng, chưa đủ, chưa thuận tiện cho việc tra cứu của tổ chức, cá nhân... 

Để thúc đẩy công tác cải cách hành chính tại địa phương, UBND huyện Trực Ninh vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích, sự cần thiết của dịch vụ công trực tuyến để phối hợp hưởng ứng, thực hiện góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; chịu trách nhiệm cao nhất đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác tiếp nhận, trả kết quả và hoạt động của bộ phận một cửa tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức sắp xếp, bố trí nhân lực đủ tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trang thiết bị để tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong ngày làm việc, không để tình trạng quá tải, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công chức làm việc tại bộ phận một cửa, chấn chỉnh những hành vi, thái độ ứng xử chưa đúng chuẩn mực trong thi hành công vụ và thực hiện văn hóa công sở; kiên quyết xử lý nghiêm những công chức cố tình gây khó khăn, gây bức xúc cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng theo quy định; niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn; không tự ý đặt ra các quy định trong thực hiện cơ chế một cửa. Chủ động khắc phục tình trạng giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính không đúng hạn, trả lại hồ sơ, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp; chấn chỉnh những trường hợp trễ hạn do nguyên nhân chủ quan của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, đồng thời xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo quy định./.

Thanh Thúy

 
,
,
.
,
,
,
,