Triển khai nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định
Cập nhật lúc17:38, Chủ Nhật, 10/11/2019 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 930/UBND-VP3 triển khai nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU). 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện ven biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đảm bảo theo đúng lộ trình quy định. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ lưu trữ đảm bảo truy xuất nhanh các tài liệu, hồ sơ về công tác kiểm soát tàu cá rời, cập cảng, giám sát sản lượng, hồ sơ liên quan đến đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, hồ sơ về tàu cá vi phạm khai thác IUU bị xử lý, hồ sơ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phục vụ Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu. Rà soát quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu, đề xuất nhiệm vụ điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản để tổ chức khai thác hợp lý, từ đó có kế hoạch hóa đầu tư, phát triển hạ tầng; khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, từng bước đưa nghề cá của tỉnh phát triển theo hướng bền vững và có trách nhiệm. Tham mưu thiết lập lại hệ thống quản lý lĩnh vực khai thác thủy sản có tham gia của các ngành, đặc biệt là công tác quản lý của UBND cấp huyện, xã; cơ chế phối hợp quản lý liên thông với các tỉnh, thành phố khác trong quản lý hoạt động tàu cá. Tiếp tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, không khai thác IUU.

UBND các huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn ven biển và các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chức năng được giao, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện, có hình thức xử lý kịp thời đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ không đạt yêu cầu. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định. Chủ động rà soát, nắm tình hình tàu cá và ngư dân của từng xã, thị trấn, có kế hoạch quản lý, vận động ngư dân chấp hành và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản... Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành, các huyện ven biển kiểm tra, kiểm soát, theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển, đấu tranh ngăn chặn vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, kịp thời trao đổi thông tin và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Phân công cán bộ thường trực để phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cảng cá, khu neo đậu tàu, thuyền; kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi không lắp thiết bị giám sát hành trình, không có đăng ký, đăng kiểm, giấy phép hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn, không ghi nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác cho cảng cá, không thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá khi tàu cập, rời cảng. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định chủ động phối hợp tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn khi khai thác thủy sản; tăng cường thông tin về hoạt động chống khai thác IUU của tỉnh, các sở, ngành, địa phương; tình hình phát triển kinh tế thủy sản theo hướng bền vững; những điển hình trong công tác quản lý hoạt động nghề cá của các địa phương; công khai những trường hợp vi phạm không chấp hành quy định trong khai thác thủy sản./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,