Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Cập nhật lúc20:30, Thứ Ba, 01/10/2019 (GMT+7)

Chiều 1-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 31 khóa XIX để đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019; công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung khác có liên quan. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện và thành phố Nam Định.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

9 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện thường xuyên, bài bản, kịp thời, ngày càng đi vào chiều sâu; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, hiệu quả; các khâu của công tác cán bộ được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt về công tác cán bộ, vừa tạo nguồn cho nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng được tăng cường; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện quy định về nêu gương được đẩy mạnh, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả; đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy được chỉ đạo thực hiện hiệu quả; sau 3 năm thực hiện đã trở thành động lực quan trọng trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm tăng trưởng ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều có mức tăng trưởng tốt. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Nam Định là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, sớm hơn 1,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao; trong 9 tháng đầu năm ước tăng 12,98% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 49.832 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ, đạt 69,5% kế hoạch năm, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định. Toàn tỉnh đã xây dựng được 346 mô hình “Cánh đồng lớn” với tổng diện tích 17.759ha. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá, nhất là đầu tư trong nước. Số vốn đăng ký đầu tư tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Công tác xây dựng và điều chỉnh quy hoạch được quan tâm chỉ đạo thực hiện; đã quyết định thành lập một số khu, cụm công nghiệp làm tiền đề cho công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; giáo dục và đào tạo 25 năm liền nằm trong top dẫn đầu của cả nước. An sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững... Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm cũng còn có một số hạn chế, tồn tại như: Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa được phát huy đầy đủ; công tác cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đạt được mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy; việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; nhất là tính liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư một số dự án trọng điểm còn chậm như: Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông; khu công nghiệp Mỹ Thuận; khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc); thu ngân sách từ các thành phần kinh tế đạt thấp so với kế hoạch; các vi phạm về đất đai còn diễn biến phức tạp, công tác xử lý vi phạm ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu; hoạt động của một số loại tội phạm hình sự có dấu hiệu gia tăng; tình hình khiếu nại, tố cáo đông người còn diễn biến phức tạp.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày Tờ trình số 69 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bầu bổ sung đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh khẳng định những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019 là rất lớn, toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Trong những tháng còn lại của năm 2019, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mặt công tác đã đề ra. Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng cần tập trung làm thật tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nhất là công tác nhân sự, xây dựng báo cáo chính trị để đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đặc biệt là các đề án thực hiện trong năm 2019, 2020; sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ, đánh giá cán bộ theo quy định mới của Trung ương. Tiếp tục triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 23 ngày 14-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 theo kế hoạch; ban hành nội quy, quy chế để người đứng đầu cấp ủy trực tiếp tiếp công dân và đối thoại với nhân dân. Về phát triển kinh tế - xã hội, chủ động cao cho công tác phòng, chống lụt bão, dịch bệnh cuối năm. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 được tổ chức tại tỉnh ta vào cuối tháng 10. Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhất là công tác quy hoạch, xúc tiến thu hút đầu tư. Đôn đốc tiến độ các dự án tuyến đường trục, cầu Thịnh Long, khu đô thị trung tâm và khu dân cư tập trung các huyện; dự án Khu trung tâm lễ hội thuộc Dự án văn hóa Trần; Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh; Tỉnh lộ 487B, 488B; hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch theo hình thức xã hội hóa. Đôn đốc thành phố Nam Định đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung đẩy nhanh thu ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh bảo đảm hoàn thành và vượt mức dự toán ở mức cao nhất. Quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội; chuẩn bị tốt việc phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,