Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

07:09, 23/09/2019

Mới đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW (ngày 3-9-2019) "Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới".

Qua đánh giá những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 5-6-2018 của Ban Bí thư trong lĩnh vực công tác này, bản Chỉ thị chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều nơi chủ doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, nhất là về bảo hiểm, tiền lương, thời gian, giờ làm việc, nghỉ ngơi, ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Tranh chấp lao động tập thể, đình công khiếu kiện không theo trình tự thủ tục pháp luật còn phát sinh và diễn biến phức tạp. Một số tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp năng lực đối thoại, thương lượng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động còn hạn chế. Đời sống của một bộ phận người lao động còn khó khăn, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động… Bản Chỉ thị chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế, bất cập, tình hình nêu trên.

Để tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền để nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quan hệ lao động. Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về quan hệ lao động. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể; giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công.

Bản Chỉ thị nêu rõ chức năng, nhiệm cụ của các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành trong triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW./.

Theo Nhân DânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com