Sửa Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Cập nhật lúc07:47, Thứ Sáu, 20/09/2019 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trực tiếp chỉ đạo các công việc thường xuyên của Ủy ban. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là Phó Chủ tịch, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử. Các Ủy viên bao gồm Bộ trưởng các bộ, ngành liên quan. Đồng thời, thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban (Tổ công tác) đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác./.

Theo chinhhphu.vn

 

,
,
.
,
,
,
,