Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào một số dự án luật

07:09, 13/09/2019

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019, ngày 12-9, Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các dự án luật này đều dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. Ðồng chí Trương Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh và thành phố Nam Ðịnh.

Ðóng góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; các đại biểu cho ý kiến, tại khoản 2, điều 1 dự thảo Luật quy định: "Người có tài năng trong hoạt động công vụ là cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn vượt trội, có đóng góp lớn, hiệu quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác mà ít người đạt được...". Thực tế cho thấy, các lĩnh vực, ngành nghề cần thu hút người có tài năng rất rộng, mỗi lĩnh vực có những đặc thù riêng nên việc quy định cụ thể trong luật là không khả thi; Làm rõ khái niệm "người có tài năng"; Chính phủ quy định chi tiết các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể với từng lĩnh vực, ngành nghề để bảo đảm tính linh hoạt, thống nhất trong từng thời kỳ khác nhau. Ðiều 39 quy định có nhiều cơ quan có thẩm quyền được tuyển dụng công chức; đề nghị nên giao cho 1 cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thì phù hợp hơn. Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu cho rằng trong Luật tổ chức Chính phủ tại điểm a, khoản 1, điều 1 nên quy định rõ Chính phủ có quyền trong việc thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan của Chính phủ. Ở các điều 44, 58, 72, theo quy định của Hiến pháp thì cấp chính quyền địa phương được tổ chức cho phù hợp theo luật định. Trong khi đó luật này lại quy định về đơn vị hành chính và chính quyền địa phương; do đó, dự thảo luật nên quy định cụ thể hơn, không quy định như dự thảo "trừ trường hợp khác do Quốc hội quy định"...

Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp của các đại biểu để xem xét, chọn lọc, tổng hợp, báo cáo cơ quan soạn thảo theo quy định./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com