Tổ chức hai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu "90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" và "90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo"

07:07, 30/07/2019

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành kế hoạch tổ chức hai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” và “90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo” trên mạng xã hội VCNET, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2020), lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và trong sự nghiệp đổi mới.

Hai cuộc thi là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo, qua đó góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng ta và của ngành Tuyên giáo; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Qua cuộc thi tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.

Theo kế hoạch, Cuộc thi tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” được phát động vào tháng 8-2019; tiến hành cuộc thi và thông báo kết quả hàng tuần; tổng kết, trao giải thưởng vào tháng 12-2019.

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu "90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo” sẽ được phát động vào tháng 2-2020; tiến hành cuộc thi và thông báo kết quả hàng tuần; tổng kết, trao giải thưởng vào tháng 6-2020.

Về phương thức thi: Tổ chức thi trực tuyến trên mạng xã hội VCNET. Các cơ quan báo chí phối hợp tổ chức cuộc thi đặt banner trên trang chủ ấn phẩm điện tử và hàng tuần công bố kết quả cuộc thi trên các báo in, báo điện tử./.

Theo qdnd.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com