Huyện Ý Yên đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc19:45, Thứ Hai, 27/05/2019 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 630/QĐ-TTg công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Ý Yên trong thời gian qua đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đến nay, huyện Ý Yên đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh - trật tự - xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới); huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản./.

PV

,
,
.
,
,
,
,