Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019
Cập nhật lúc18:49, Chủ Nhật, 07/04/2019 (GMT+7)

Ngày 5-4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019. Ðồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 tỉnh Nam Ðịnh, phê duyệt Ðề án chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 và tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện. Ðến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí tạm thời và trình tự thủ tục đánh giá xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP tỉnh giai đoạn 2019-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng tư vấn, đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019. Các huyện, thành phố, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đăng ký 160 sản phẩm tham gia chương trình OCOP giai đoạn 2019-2020. Thực hiện chương trình OCOP năm 2019, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện khoảng 40-50 sản phẩm đã có tem nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc để đánh giá xếp hạng; năm 2020 tiếp tục hoàn thiện khoảng 110 sản phẩm theo chu trình OCOP. Các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới gồm: thông tin tuyên truyền về chương trình trên địa bàn tỉnh; trước ngày 15-4 hoàn thiện bộ máy tham mưu và thực hiện chương trình ở cấp huyện và xã, bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chương trình cho Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện; bổ sung nhiệm vụ và cán bộ kiêm nhiệm tham mưu giúp việc thực hiện chương trình Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới cấp huyện; thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện; UBND cấp xã phân công cán bộ theo dõi Chương trình trên địa bàn xã. Trong tháng 4 và 5-2019 tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện chương trình cho cán bộ quản lý, tham mưu cấp huyện, xã; hướng dẫn các chủ thể sản xuất hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chí xếp hạng; tổ chức thực hiện chu trình OCOP từ cấp xã, huyện để lựa chọn sản phẩm đăng ký đánh giá ở cấp tỉnh. Trong tháng 5-2019 họp Hội đồng tư vấn cấp huyện để đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. Trong tháng 6 thành lập Hội đồng tư vấn, đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh để đánh giá và xếp hạng sản phẩm đợt 1 năm 2019. Trong tháng 8 tổ chức hội chợ nông sản sạch, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề của tỉnh gắn với tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và sơ kết 5 năm thực hiện Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh. Trong tháng 12 phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của các tỉnh tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tổ chức tại tỉnh ta; sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình năm 2019, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2020. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp đăng ký tham gia đánh giá xếp hạng chương trình OCOP 2019 đã được cán bộ Phòng OCOP, Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới Trung ương hướng dẫn lộ trình, phương thức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình OCOP và nâng tầm chất lượng các sản phẩm đạt các tiêu chí xếp hạng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải nỗ lực bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh; căn cứ vào thực tế địa phương, đơn vị lựa chọn các sản phẩm, ngành nghề và doanh nghiệp có thế mạnh đầu tư  thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện lộ trình nâng tầm sản phẩm đến kết quả được xếp hạng OCOP; các doanh nghiệp tăng cường trách nhiệm đồng hành cùng tỉnh nâng cao chất lượng sản phẩm của đơn vị./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy

 

,
,
.
,
,
,
,