Huyện Mỹ Lộc đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc17:46, Thứ Hai, 15/04/2019 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; ngày 12-4-2019, UBND tỉnh Nam Định đã có Công văn số 236/UBND công bố: Huyện Mỹ Lộc đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018./.

PV

,
,
.
,
,
,
,