UBND tỉnh triển khai việc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp
Cập nhật lúc20:33, Thứ Ba, 26/03/2019 (GMT+7)

Chiều 26-3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai việc tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 17-7-2014 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 5-3-2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Thông báo số 689-TB/TU ngày 14-3-2019 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và sơ kết 5 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch. Về tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tập trung đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; định hướng thực hiện chương trình giai đoạn 2020-2025. Về sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền; kết quả 5 năm thực hiện Đề án; định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu sớm hoàn thiện Kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành. Để hội nghị đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng kế hoạch, yêu cầu các huyện, thành phố phát động các đợt cao điểm vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan; đảm bảo môi trường nông thôn thường xuyên xanh - sạch - đẹp. Đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sở, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách theo kế hoạch; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới theo chuyên đề chuyên sâu của từng lĩnh vực. Về thời gian thực hiện, ở cấp huyện và các ngành liên quan phải hoàn thành hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới và sơ kết 5 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp trước ngày 30-6. Tại hội nghị cấp tỉnh tiến hành trong tháng 8-2019, tổ chức khu trưng bày thành tựu 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới và các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của các địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để tổ chức thành công hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 toàn quốc tại tỉnh ta, các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị Trung ương chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức 3 hội thảo chuyên đề lấy ý kiến về định hướng thực hiện một số nội dung trọng tâm của chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020; tổ chức khu triển lãm thành tựu 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; tổ chức tốt Hội chợ sản phẩm OCOP toàn quốc năm 2019; chuẩn bị các mô hình, địa điểm xây dựng nông thôn mới nổi bật, mô hình nông thôn mới kiểu mẫu phục vụ tham quan thực địa./.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,