Phổ biến quy định về quản lý chất lượng, an toàn dịch bệnh trong sản xuất thuỷ sản
Cập nhật lúc18:32, Chủ Nhật, 17/03/2019 (GMT+7)

Tại xã Giao Xuân (Giao Thuỷ), Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa tổ chức hội nghị phổ biến các quy định về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản. Tham dự hội nghị, có cán bộ phụ trách công tác an toàn thực phẩm, nuôi thuỷ sản của cơ quan quản lý các huyện; đại điện các cơ sở nuôi, thu mua, khai thác, sản xuất giống nhuyễn thể hai mảnh vỏ các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thuỷ sản 2017, Nghị định 26/2019/NÐ-CP ngày 8-3-2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản; Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản; Thông tư 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản. Hướng dẫn thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30-6-2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Những điểm đáng chú ý của Chương trình giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ theo Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8-10-2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hội nghị cũng công bố Quyết định thành lập Ban giám sát thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ huyện Giao Thuỷ và Quy trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh./.

Đức Toàn

 

,
,
.
,
,
,
,