Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù tỉnh tổ chức hội nghị giao ước thi đua năm 2019
Cập nhật lúc18:18, Chủ Nhật, 17/03/2019 (GMT+7)

Ngày 15-3, Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù tỉnh tổ chức Hội nghị giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019, Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù tỉnh tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Phát động tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, xây dựng nông thôn mới. Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) gắn với biểu dương các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua “người tốt, việc tốt”. Tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt quy chế hoạt động của Khối thi đua, công tác giám sát và phản biện xã hội, coi trọng, phát triển hội viên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù của tỉnh đạt được trong năm qua và nhấn mạnh: Năm 2019, các tổ chức Hội đặc thù tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan vững mạnh, nếp sống văn hóa công sở. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đóng góp tích cực hơn nữa trong phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua đã ký kết giao ước, cam kết thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ năm 2019./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng

 

,
,
.
,
,
,
,