Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật ký giao ước thi đua năm 2019
Cập nhật lúc20:29, Thứ Ba, 26/03/2019 (GMT+7)

Chiều 26-3, Khối thi đua tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật gồm các sở, ban, ngành: Xây dựng, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019. Ðồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  phát biểu chỉ đạo triển khai phong trào thi đua.
Đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo triển khai phong trào thi đua.

Năm 2019, các ngành thành viên trong Khối thi đua phát huy vai trò chủ động, sáng tạo; tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Ðổi mới phương thức hoạt động, cụ thể hóa những nội dung, tiêu chí theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm thu hút đông đảo cán bộ tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua "Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao", "Doanh nghiệp Nam Ðịnh hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". 

Phát biểu chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 là giai đoạn nước rút hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng nông nghiệp, nông thôn, nông dân, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư... Vì vậy, các đơn vị trong khối cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung nâng cao năng lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,